Stručný návod na vytvoření prvního projektu

 

Jako první se předpokládá nastavení programu (zvukové karty) a základní znalost programu viz níže.

1.     Nastavení zvukové karty

 

Stiskněte klávesu F3 (nebo v menu Configuration vyberte polozku Audio Setting). Zde u zvukové karty „Select Sound Card“ nechte první položku, nebo zvolte konkrétní zvukovou kartu. Jako vstup „Select Record Input“  vyberte ten, ze kterého požadujete  aby probíhala analýza hudby. Tedy například některou z následujících možností:

 

Line In – V případě že požadujete provádět analýzu z vnějšího zdroje, např. z mixážního pultu. Zde pravděpodobně použijete kabel Jack 3,5 (vstup do notebooku) – CINC (výstup master z mixážního pultu). Můžete tedy potřebovat ještě CINC rozdvojku.

 

Mikrofon – Analýza hudby bude prováděna pomocí mikrofonu. Je to sice jednoduchá volba bez kabeláže, ale analýza nemusí být moc kvalitní a navíc je snímán i hluk z okolí.

 

Stereo Mix – Jde o výstup z PC. Tuto volbu využijete, pokud budete potřebovat provádět analýzu na stejném počítači, který bude sloužit i jako zdroj hudby. Je možné vybrat např. některou z těchto položek: Stereo Mix, Mono Mix, Wave. V tomto případě nebude potřeba žádná audio kabeláž.

 

Může se stát, že v programu nebudou na výběr žádné vstupy zvukové karty, ale pouze „Universal input“. V tomto případě je potřeba vybrat vstup pro záznam u ovladačů dodaných přímo výrobcem zvukové karty nebo ve „směšovači hlasitosti“ respektive „Windows mixer“. Nastavení záznamu je vždy společné pro všechny programy, proto pokud nastavíte správně záznam i pro jakýkoliv jiný program, bude Vám současně fungovat i Music Visualization.

 

2.     Základní znalosti

 

V hlavním dialogu „Music Visualization“ se vybírají příznaky reagující na hudbu ze seznamu „Modification of Music Attributes“. Tyto příznaky se mohou vkládat do seznamu aktivních příznaků „Attributes“ opakovaně s různě nastavenými parametry. K těmto příznakům se přiřazují scény nebo chase (tj. sled scén), které ovládají připojenou techniku. Tyto scény a chase lze vytvářet v dialogu „Scene Setting“ (klávesa F4). Při uložení se hotové scény a chase ukládají do samostatných souborů. Pokud se pak pokliká na příznak vložený v seznamu aktivních příznaků, nebo se stiskne tlačítko „Setup“, zobrazí se dialog pro nastavení vybraného příznaku „Attribute Setting“, kde se tyto soubory (scény a chase) zobrazí v seznamu „Select Scene or Chase“. Potvrzením „OK“ nebo „Apply“ začne vybraný příznak ovládat zvolenou scénu či chase.

Důležité: Příznak vložený níže do seznamu aktivních příznaků má vyšší prioritu než příznaky, které jsou v seznamu nad tímto příznakem. Pokud tedy jsou v seznamu ovládány stejné nebo podobné scény/chase (jejich DMX kanály se překrývají), použijí se právě ty DMX kanály u aktivního příznaku, který je nejníže v seznamu. Proto je vhodné dávat níže do seznamu například tyto příznaky: BPM III (aktivuje se v případě, že je rozeznán rytmus), Silent Detection (detekuje ticho, nebo mezeru mezi skladbami), Strobo Enabler (detekuje náhlé puštění beatů po určité pomlce).

 

3.     Příklad projektu pro reflektor RGB LED

Reflektorů typu LED je široké množství s různými funkcemi DMX kanálů a hotovými makry. Shodují se ale vždy třemi po sobě jsoucími kanály, které vyjadřují intenzitu červené, zelené a modré. V projektu nám stačí pouze tyto tři kanály a tím zachováme kompatibilitu s celou škálou LED reflektorů. Počítáme s nastavením reflektoru na počáteční adresu 1 a následujícími funkcemi:

Adresa:               


DMX funkce:

 

            Varianta například pro rockovou hudbu


Pro výchozí řízení reflektoru můžeme do projektu vložit příznaky:

Average Bass, DMX kanál: 1
Average Mid, DMX kanál: 2
Average High, DMX kanál: 3
(Threshold upravíme na 60%)

Tím získáme podklad, kde barvený odstín bude namíchán podle zastoupení tří frekvenčních pásem. Dále vytvoříme scénu, kde bude svítit pouze červená a to takto:


Obr 1. – Vytvoření scény LED-red.sc

Při aktivování scény potřebujeme pouze červený odstín, proto hodnotou 1 u zelené a modré zabráníme, aby měly hodnotu získanou z příznaků vložených výše. Tuto scénu přiřadíme příznaku „Beat Detection II“, který při aktivaci rozsvítí pouze červenou barvu:

Beat Detection II             LED-red.sc

Dále vytvoříme chase, kde bude sled různých barev. Při vytváření odstínů je potřeba, aby všechny tři barvy (červená, zelná a modrá) měly nenulovou hodnotu (min. 1), abychom zabránili míchání odstínů s barvou vygenerovanou u příznaků výše.  Čas přechodu „Fade Time“ nastavíme na 0. Bude se tedy aktivováním příznaku přepínat mezi barvami, viz manuál kapitola 4. Jak příznak ovládá scénu či chase.


Obr 2. – Vytvoření chase LED-colors1.ch

Pro tento chase zvolíme příznak „BPM III“.  V případě rozeznání rytmu, se budou v rytmu přehazovat vybrané barvy:

BPM III                 LED-colors1.ch

Dále můžeme vytvořit scénu nebo chase, kde bude LED reflektor svítit s nízkou intenzitou, či pomalu prolínat barvy (Fade Time např. 2 a více sekund) a přiřadit příznaku „Silent Detection“. Tento efekt se aktivuje v případě, že nebude hrát hudba.


Obr 3. – Vytvoření chase LED-silent.ch

Pokud vytvoříme chase s různými barvami a s nulovým časem přechodu „Fade Time“, bude po každé aktivaci příznaku „Silent Detection“ rozsvícena vždy jiná barva z barev vložených do chase. Do projektu vložíme tento příznak „Silent Detection“ a přiřadíme mu vytvořený chase:

Silent Detection              LED-silent.ch

Nakonec můžeme přidat oblíbený příznak „Strobo Enabler“ a přiřadit mu například plné rozsvícení (bílou), bílé stroboskopické záblesky, nebo záblesky konkrétní barvy. Zde vytvoříme například modrý stroboskopický efekt, ale tak, že nebude ovlivňovat zbylé dvě barvy řízené jinými příznaky vloženými výše. Stroboskopický efekt lze většinou zapnout pouhým aktivováním DMX kanálů, podle typu použitého světla. Tady ho však vytvoříme univerzálně pomocí chase. To lze pomocí těchto čtyř scén:Obr 4. – Vytvoření chase LED-blueStrobo.ch

Tento chase přiřadíme tedy příznaku „Strobo Enable“:

Strobo Enabler                 LED-blueStrobo.ch (Treshold upravíme na 35%)

Hotový projekt může vypadat takto:


Obr 5. – Hotový ukázkový projekt pro LED reflektor

Pokud budeme chtít i barevné ikony v dialogu „Scene Setting“, stačí, když otevřeme „Tool Tips“ (v menu Windows) a do prvních třech kanálů zadáme názvy barev. Obarví se nám pak i progres bary v dialogu „DMX512 Output“.

       
Obr 6. – Nastavení Tool Tips a barevný výstup v dialogu DMX512 Output

 

Hotové projekty lze stáhnout na stránce www.soh.cz.

 

 

Úspěch při používání programu Music Visualization přeje:

Ing. Jaroslav Nušl
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
SOH Svět Očima Hudby
web: http://www.soh.cz 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=